Kullanım Koşulları

KULLANIM KOŞULLARI


Bu web sitesi, ancak aşağıda belirtilen kullanım koşullarına uymayı kabul etmeniz halinde kullanımınıza açık hale gelir. Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Eğer tüm kullanım koşullarına katılmıyorsanız, web sitesine erişmeyiniz ya da kullanmayınız.


Klavuu Türkiye, işbu site ve site uzantısında mevcut olan her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayınını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayınlanma anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de ayrıca geçerlidir.


Kullanıcı, web sitesinin kullanımında illegal bir işlem yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. Kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen beyan ve kabul eder.


Kullanıcı, web sitesi içindeki faaliyetlerinde, web sitesinin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ‘Web sitesi’ yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatabilir. Bu doğrultuda yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.


Web sitesi kullanıcılarının birbirleri veya üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kendi sorumluluğundadır.


Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal sebebi sayılacak ve hesap kapatılabilecektir.


Kullanıcı, web sitesi ve üçüncü taraf web sitesindeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Klavuu Türkiye sorumlu tutulamaz.


Web sitesisinin tasarımı, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil olmak üzere tüm unsurlar, Klavuu Türkiye’ye aittir ve/veya üçüncü bir kurumdan alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı, hiç bir koşul ve şartta KLAVUU’ya ait marka, logo, ticari unvan bilgilerini Klavuu Türkiye’nin yazılı onayı olmadan referans ve tanıtım faaliyetleri için dahi kullanamaz. Kullanıcı, telif, marka veya sair haklara tecavüz teşkil edebilecek veya haksız rekabet oluşturabilecek tutum ve davranış içerisinde bulunamaz veya söz konusu mevzuata aykırı olarak reklam faaliyetleri yapamaz.


Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Klavuu Türkiye’nin maruz kaldığı tazminat miktarını, mahkeme masraflarını ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü gideri karşılamakla yükümlü olacaktır.

 

Tarafların kontrolü dışında kanunlar, yönetmelikler, direktifler uyarınca ve yetkili merciler tarafından alınan kararlar ve yangın, sel, deprem, toprak kayması, salgın hastalık, savaş, yaygın şiddet eylemlerinin (bunlarla sınırlı olmamak üzere) meydana gelmesi sebebi ile Klavuu Türkiye sözleşme kapsamında belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme hakkına sahiptir.


Klavuu Türkiye, web sitesinde ya da içerikte herhangi bir zamanda, uyarı yapmaksızın değişiklik veya güncelleme yapma ya da kullanımı durdurma hakkını saklı tutar. Klavuu Türkiye, sadece kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kişinin web sitesine veya bunun herhangi bir bölümüne erişimini herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, önceden bildirimde bulunmadan sınırlama, reddetme veya sonlandırma hakkına sahiptir.


Kullanıcı, tabi olunan hukuka göre, hakkında muhafaza edilen kişisel bilgilere erişim ve bunlarla ilgili detayları talep etme, bunları güncelleme ve kişisel bilgilerindeki doğru olmayan hususları düzeltme ve duruma göre bilgilerin bloke edilmesini veya silinmesini talep etme hakkına sahiptir. Kullanıcı, info@klavuu.com.tr  adresine e-posta göndererek kişisel bilgilerini incelemeyi, değiştirmeyi veya silmeyi talep edebilir. Kişisel bilgilere erişim hakkı yerel hukuki gereklilikler ile bazı durumlarda sınırlanmış olabilir.

İşbu Kullanım Şartları metni Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu kanunlar doğrultusunda yorumlanacaktır.  İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri Taraflar anlaşmazlıkların çözümlenmesinde yetkilidir. 

Yükleniyor...